3 grunde til at borgerløn er en god ide


Borgerløn er faktisk bare en omfordeling af ressourcer. Nogle ville kalde det tyveri og det har de såmænd ret i, men det er retfærdig tyveri. Det er blandt andet værd at bemærke, at Danmark tilhører alle danskere, men nogle danskere ejer intet. Hvordan er det retfærdigt? Hvis en enkelt dansker ejede halvdelen af alle grunde i Danmark, ville du så synes det var fair? Er det så fair, at de 5% rigeste ejer 50% af grundene? Man kan gå skridtet videre og sige, at Danmark og alle andre lande tilhører alle i verden, men lad os starte med at forklare, hvordan vi kan få mere lighed i vores samfund ved at indføre en borgerløn.

Først og fremmest har vi så meget i Danmark, at det slet ikke giver mening, at de fleste skal arbejde for at overleve. Det er faktisk tilfældet de fleste steder i verden, selv i mange udviklingslande. De producerer rigeligt til, at hvis ressourcerne bare blev rimeligt fordelt, ville alle have et godt liv uden at mangle nogen ting, der rent fysisk er nødvendige. Vi bliver nødt til at formulere det på den lidt akavede måde, fordi kunstige behov er så udbredte, at stort set alle stadig ville føle, at de mangler noget. Det fører os videre til det næste punkt.

Dannelse er noget, der slet ikke bliver prioriteret højt nok. Vores uddannelsessystem her i landet er virkelig dårligt, når det gælder dannelse, men vi ender da ud med en masse mennesker, der kan udføre de mest efterspurgte jobs og derved øge vores bruttonationalprodukt. Hvis folk rent faktisk havde 10 års dannelse efter folkeskolen, ville vores bruttonationalprodukt formentlig falde i de næste mange år, fordi folk prioriterer andre ting, der er langt vigtigere end penge. Med en borgerløn kan vi opnå lidt det samme for mange mennesker, men desværre ikke igennem uddannelsessystemet – det er derimod bagefter, folk får muligheden for at fokusere på deres personlige udvikling og dannelse. Flere ville formentlig lave nye, innovative skoler og mange ville forhåbentlig vælge at melde deres børn ud af folkeskolen. Det kan sagtens gå galt der fra, men hvis alle har nok mentalt overskud til at tage sig af de vigtige problemer i vores samfund, så skal det nok gå alt sammen.

Sidst og måske mindst er det værd at nævne, at der kun bliver mere og mere automatisering og effektivisering i fremtiden. Vi har alt fra industrielle robotter og marketing automation allerede nu, men de ting bliver bedre og andre former for automatisering bliver opfundet, så hvad skal vi mennesker lave? Det er heldigvis ved at gå op for folk, at uligheden i vores samfund og nødvendigheden af, at de fleste har et fuldtidsarbejde, lige nu bliver holdt kunstigt i live. I nogle lande er det på grund af rige svin og korruption, mens det i Danmark handler mere om middelklassens overforbrug, dårlige prioriteter og uigennemtænkte livssyn.